THE THOMAS / FAGIANI’S – NAPA, CA – USA - Steak fries deluxe